Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement
Smokescreen
Smokescreen ประเภท ฮีโร่ ศัตรู ข้อมูลเพิ่มเติม
โจมตีไกล Yellow dot 43 Red dot x34
DMG ACC {{Link/En|V= Name = CRIT

|Th = โอกาสติดคริ }}

ผลต่อศัตรู ผลที่เกิดขึ้นเสมอ
เลเวล 1 -80% 95 -10%
Debuff บัฟด้านลบ -15 ACC -15% {{Link/En|V=
Name = CRIT

|Th = โอกาสติดคริ

}} (100% ฐาน)
เลเวล 2 -80% 100 -9%
Debuff บัฟด้านลบ -16 ACC -16% {{Link/En|V=
Name = CRIT

|Th = โอกาสติดคริ

}} (110% ฐาน)
เลเวล 3 -80% 105 -8%
Debuff บัฟด้านลบ -17 ACC -17% {{Link/En|V=
Name = CRIT

|Th = โอกาสติดคริ

}} (120% ฐาน)
เลเวล 4 -80% 110 -7%
Debuff บัฟด้านลบ -18 ACC -18% {{Link/En|V=
Name = CRIT

|Th = โอกาสติดคริ

}} (130% ฐาน)
เลเวล 5 -80% 115 -6%
Debuff บัฟด้านลบ -20 ACC -19% CRIT (140% ฐาน)
โน้ต
Debuff บัฟด้านลบบัฟด้านลบ นาน 2 ตา
% ฐาน = โอกาสสำเร็จพื้นฐาน (ยังไม่รวมผลของโบนัส ยังไม่ได้หัก % การต้านสถานะของศัตรู)
  • สกิลโจมตีระยะไกลของ Musketeer (รายละเอียดเหมือนกับสกิล Suppressing Fire ของ Arbalest ทุกประการ)
  • สกิลนี้สามารถโจมตีศัตรูในตำแหน่งที่ 3 และ 4 พร้อมกันแต่สร้างความเสียหายน้อยมาก
  • ศัตรูที่โดนโจมตีด้วยสกิลนี้มีโอกาสติดบัฟด้านลบทำให้ค่า ACC และ {{Link/En|V=||

|Name = CRIT |Th = โอกาสติดคริ }} ของศัตรูลดลง 2 ตา เหมาะสำหรับใช้กับศัตรูซึ่งมีท่าโจมตีที่มีโอกาสติดคริสูง


Musketeer Th MiniScrollpip สกิลต่อสู้
สกิล จำกัด ผู้ใช้ เป้าหมาย DMG ACC {{Link/En|V= Name = CRIT

|Th = โอกาสติดคริ }}

HP แสง ฮีโร่ ศัตรู หมายเหตุ
Aimed Shot Yellow dot 43 Red dot 234 +0% 95 +5% vs Mark หมายหัว +50% DMG +9% CRIT
Smokescreen Yellow dot 43 Red dot x34 -80% 95 -10% Debuff บัฟด้านลบ -15 ACC -15% CRIT (100% ฐาน) 2 ตา
Call the Shot Yellow dot 43 Red dot 234 -100% 100 n.a. Debuff บัฟด้านลบ -20 DODGE (100% ฐาน) 2 ตา Mark หมายหัว 3 ตา
Buckshot Yellow dot 43 Red dot x12 -50% 95 +2% Knockback กระเด็น 1 ตำแหน่ง
Sidearm Yellow dot 4321 Red dot 1234 -10% 75 +0% Buff บัฟ +3 SPD 3 ตา สุ่มโจมตี
Skeet Shot Yellow dot 4321 Red dot x1234 -100% 95 n.a. +3 Stress Heal ลดความเครียด เพื่อนทุกคน -1 (โอกาส 60%) แก้ Stun มึนงง เพื่อนทุกคนMark หมายหัว เพื่อนทุกคน แก้ Stealth พรางตัว
Patch Up Yellow dot 43 ฮีโร่ 1 คน Heal ฟื้นฟู HP 2-3 Buff บัฟ ผู้รับการรักษา +20% HP ที่ฟื้นฟู
Advertisement