Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement
Tutorial popup

ซากศพของศัตรูที่ตายแล้ว กองอยู่ด้านหน้าศัตรูอีกตัว

ซากศพ (Corpse) เป็นกองเศษซากของผู้ที่โดนฆ่าตาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรู ซากศพเหล่านี้ทำให้ตำแหน่งการยืนภายในทีมไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อจบแมตช์การต่อสู้ซากศพทั้งหมดจะหายไป หรืออาจถูกทำลายก่อนก็ได้

ตอนตายจะไม่เกิดซากศพ ในกรณีที่ศัตรูติด Blight หรือ Bleed จนตายไปเอง หรือโดนโจมตีแบบ CRIT จนตาย

ขนาดซากศพ[]

สำหรับศัตรูทั่วไปที่ไม่ใช่บอส ซากศพมีขนาดเท่ากับขนาดตัวศัตรูเสมอ ยกเว้น ศัตรูขนาดเล็กจะไม่มีซากศพ

ขนาดตัวศัตรู จำนวนช่องของซากศพ
เล็ก
Small
ไม่มีซากศพเกิดขึ้นเมื่อศัตรูตาย
ปานกลาง
Average
ขนาด 1 ช่อง เท่ากับตอนที่ศัตรูยังไม่ตาย
ใหญ่
Large
ขนาด 2 ช่อง เท่ากับตอนที่ศัตรูยังไม่ตาย

การทำลายซากศพ[]

Corpse

ซากศพของศัตรู มีแถบพลังสีเทา เหมือนเลือดของศัตรู

ซากศพจะหายไปเองหลังจากอยู่ครบ 3 รอบการต่อสู้ เช่น ศัตรูตายและทิ้งซากศพไว้ตอนจบการต่อสู้รอบแรก เมื่อจบรอบที่ 4 ซากศพดังกล่าวจะหายไปเองโดยอัตโนมัติ

หากต้องการให้ซากศพหายไปก่อนครบเวลาที่กำหนด ต้องโจมตีซากศพเพื่อทำให้แถบพลังสีเทาลดลงจนกระทั่งหมดไป

การใช้สกิลบางสกิลส่งผลให้ซากศพหายไป เช่น สกิล Purge ของ Leper หรือสกิล Disorienting Blast ของ Plague Doctor สกิลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องโจมตีซากศพโดยตรงก็ได้

บางครั้งการทำลายซากศพส่งผลให้ตำแหน่งการยืนของทีมศัตรูเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลดีในกรณีที่เดิมทีมเราโจมตีศัตรูไม่ได้เพราะตำแหน่งการยืนของศัตรูไม่ลงตัว หรืออาจส่งผลเสียทำให้ทีมเราบางคนไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ย้ายไปตรงตำแหน่งใหม่ การตัดสินใจว่าจำเป็นต้องทำลายซากศพก่อนหรือไม่จึงขึ้นกับแต่ละสถานการณ์

คุณควรรีบกำจัดซากศพออกไป หากพบศัตรูอย่าง Bone Bearer ที่สามารถฟื้นคืนชีพซากศพให้กลับมาสู้ใหม่ได้อีกครั้ง หรือ Hateful Virago ซึ่งมีสกิลพิเศษที่สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีซากศพหลงเหลืออยู่ในสมรภูมิตอนจบการต่อสู้แต่ละรอบ

การโจมตีซากศพ[]

สแตทพื้นฐาน
MAX HP ขึ้นกับ HP ศัตรู ACC MOD n.a.
DODGE 0 CRIT n.a.
PROT 0% DMG n.a.
SPD n.a.
การต้านทาน
Stun Poptext stun 200% Move Poptext move 200%
Blight Poptext poison 0% Bleed Poptext bleed 0%
Disease Poptext disease 200% Debuff Poptext debuff 200%

คุณสามารถโจมตีซากศพได้โดยตรง หรือใช้การสร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องได้ทั้ง Bleed และ Blight เพราะซากศพไม่มีการต้านสถานะดังกล่าว ไม่ว่าศัตรูจะเคยเป็นตัวใดมาก่อนก็ตาม

ยิ่งพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูมีค่ามาก ตอนกลายเป็นกองซากศพ ยิ่งมีเกจพลังแถบสีเทามากตามไปด้วย

สกิลโจมตีแบบสุ่ม เช่น สกิล Blindfire ของ Arbalest เลือกเป้าโจมตีเฉพาะศัตรูที่ยังไม่โดนฆ่าตายเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้โจมตีซากศพ

การโจมตีแบบ CRIT โดนซากศพไม่ทำให้ผู้โจมตีได้โบนัสลดความเครียด ยกเว้นเป็นการโจมตีแบบกลุ่มแล้วติด CRIT

วิกิภาษาไทย | English Wiki
Advertisement