Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

สกิลรักษา (Healing Skill) คือ สกิลที่สามารถฟื้นฟู HP ของเป้าหมาย รวมถึงสกิลที่แก้การติดสถานะประเภทดาเมจต่อเนื่องอย่าง Bleed เลือดไหลเลือดไหล และ Blight กัดกร่อนกัดกร่อน

Advertisement