Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

โอกาสโจมตีโดนเป้าหมายหรือ Hit Chance เป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่าผู้โจมตีมีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่จะโจมตีโดนเป้าหมาย

เกมเลือกที่จะแสดงเพียงค่า Hit Chance เบื้องต้นให้ผู้เล่นทราบภายในเกมเท่านั้นเพื่อสื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปได้ง่าย แต่ในการประมวลผล เกมใช้ค่า Hit Chance จริงเป็นหลัก

Hit Chance จริง[]

Hit Chance จริง = Hit Chance เบื้องต้น + โบนัส ACC แฝง 5% + โบนัสหลังจากโจมตีไม่โดน

ค่าต่ำสุดของ Hit Chance จริง คือ 5% ซึ่งหมายความว่า การโจมตีในเกมทุกชนิดมีโอกาสโดนเป้าหมายอย่างน้อย 5% เสมอ ไม่ว่าเป้าหมายจะหลบหลีกเก่งเพียงใด หรือผู้โจมตีมีความแม่นยำในการโจมตีติดลบก็ตาม

หากค่า Hit Chance จริงมากกว่าหรือเท่ากับ 100% แสดงว่าการโจมตีครั้งนั้นจะโจมตีโดนเป้าหมายอย่างแน่นอน (Always Hit)

ถึงแม้ค่า Hit Chance จริงจะไม่แสดงให้ผู้เล่นเห็นในเกม แต่ผู้เล่นสามารถมั่นใจได้ว่าจะโจมตีโดนเป้าหมายอย่างแน่นอน (Always Hit) เมื่อทำให้ค่า Hit Chance เบื้องต้น มีค่าสูงถึง 95% ดูรายละเอียดที่หัวข้อถัดไป

Hit Chance เบื้องต้น[]

Hit Chance เบื้องต้น = ACC (ค่าความแม่นยำ) ของผู้โจมตี - DODGE (ค่าการหลบหลีก) ของผู้ถูกโจมตี

ค่า ACC กับ DODGE ที่ใช้ในการคำนวณอาจเป็นค่าบวกหรือค่าลบ ไม่จำกัดค่าสูงสุดและต่ำสุด เช่น ค่า ACC อาจมีค่าต่ำกว่า 0 หรือมีค่าเกิน 100 ก็ได้

หากค่า Hit Chance เบื้องต้นที่คำนวณได้มีค่าต่ำกว่า 0% หรือสูงกว่า 95% เกมจะปรับค่าดังกล่าวและแสดงผลให้เท่ากับ 0% และ 95% ตามลำดับ

ในฉากต่อสู้ เมื่อถึงตาของฮีโร่แต่ละตัว คุณสามารถทดลองเลือกสกิลโจมตีของฮีโร่สกิลใดสกิลหนึ่งและชี้ไปที่ตัวศัตรูตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้ เกมจะแสดงข้อมูลของศัตรูขึ้นมาทางด้านขวาล่างของหน้าจอ ในหน้าจอดังกล่าวมีค่า Hit Chance เบี้องต้นแสดงไว้โดยใช้คำว่า "Hero to Hit: ___%"

การคำนวณข้างต้นใช้ทั้งฝั่งฮีโร่และฝั่งศัตรู สำหรับค่า ACC และ DODGE ที่ใช้ในการคำนวณ ดูรายละเอียดได้ที่หน้า ACC กับ DODGE

โบนัส ACC แฝง[]

โบนัส ACC แฝง (Hidden ACC) เป็นอัตราการโจมตีโดนเป้าหมายที่เพิ่มฟรี +5% สำหรับการโจมตีทุกครั้งเพื่อทำให้โอกาสโจมตีโดนเป้าหมายสูงขึ้นเล็กน้อย

โบนัสนี้ไม่แสดงให้ผู้เล่นเห็น และใช้ทั้งกรณีที่ฮีโร่และศัตรูเป็นฝ่ายโจมตี

โบนัสหลังจากโจมตีไม่โดน[]

หากฮีโร่โจมตีศัตรูไม่โดน ไม่ว่าจะแสดงผลเป็นคำว่า "dodge" หรือ "miss" ก็ตาม การโจมตีของฝั่งฮีโร่ครั้งถัดไป (อาจเป็นคนเดิมหรือคนละคนกันก็ได้) จะได้รับโบนัส +4% โอกาสโจมตีโดนเป้าหมายฟรี

ค่านี้ไม่แสดงให้ผู้เล่นเห็น และจะสะสมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะโจมตีโดนศัตรู ตัวอย่างเช่น ฮีโร่คนที่ 1 โจมตีไม่โดน ฮีโร่คนที่ 2 จะได้รับโบนัส +4% ถ้ายังโจมตีไม่โดนอีก ฮีโร่คนที่ 3 จะได้รับโบนัสรวมเป็น +8% จนกระทั่งโจมตีโดนศัตรู

โบนัสนี้ใช้กับฝั่งฮีโร่เท่านั้น ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโบนัสดังกล่าวครอบคลุมกรณีที่ไม่ได้ทำการโจมตีต่อเนื่องกันหรือไม่ เช่น โจมตีแล้วคนถัดไปใช้สกิลรักษาหรือบัฟ โบนัสดังกล่าวจะยังอยู่หรือหายไป

การแสดงผลเมื่อโจมตีไม่โดน[]

การโจมตีแต่ละครั้งที่มีค่า Hit Chance จริง ต่ำกว่า 100% มีโอกาสทำให้การโจมตีนั้นไม่โดนตัวเป้าหมาย เกมจะแสดงผลเป็นคำว่า "dodge" หรือ "miss" อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. หากเป้าหมาย (ผู้ถูกโจมตี) มีค่า DODGE รวมโบนัสทั้งหมดแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 เมื่อโจมตีไม่โดน จะขึ้นคำว่า "miss" เสมอ (เป้าหมายไม่หลบแต่โจมตีพลาดเป้าเอง)
  2. หากผู้โจมตีมีค่า ACC รวมโบนัสทั้งหมดแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 95 เมื่อโจมตีไม่โดน จะขึ้นคำว่า "dodge" เสมอ (โจมตีตรงเป้าแต่เป้าหมายหลบทัน)
  3. หากไม่ใช่ทั้งสองกรณีข้างต้น เมื่อโจมตีไม่โดน มีโอกาสที่จะขึ้นคำว่า "miss" หรือ "dodge" ก็ได้ (สุ่ม)

คำว่า "dodge" กับ "miss" นั้นเป็นเพียงการแสดงผลเท่านั้น ไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับฝั่งฮีโร่ ฮีโร่ซึ่งโจมตีเป็นลำดับถัดไปจะได้รับโบนัสหลังจากโจมตีไม่โดน

เรื่องอื่น[]

  • หลังจากแพทช์ The Color of Madness ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าสูงสุดของ Hit Chance เบื้องต้น จากเดิมไม่เกิน 90% เปลี่ยนเป็นไม่เกิน 95% และปรับปรุงค่า โบนัส ACC แฝง จากเดิม +10% เปลี่ยนเป็น +5%

อ้างอิง[]

Advertisement