Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

ตารางอัตราการสุ่มของแบบ S (เสบียง) ขึ้นกับการเปิดใช้งาน The Crimson Court DLC ดังนี้

ไม่มี/ปิด The Crimson Court DLC[]

สำหรับกรณีที่ไม่มี The Crimson Court DLC (เช่น มีแต่ตัวเกมหลัก) หรือมี The Crimson Court DLC แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน DLC นี้ในเซฟเกม

Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
ผลรวม
27.3% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 18.2% 100%

เปิด The Crimson Court DLC[]

สำหรับเซฟเกมที่มีการเปิดใช้งาน The Crimson Court DLC มีโอกาสสุ่มได้ขวดเลือด จึงส่งผลให้อัตราการสุ่มของเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนี้

Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
The Blood (ขวดเลือด)
1 อัน
ผลรวม
26.1% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 17.4% 4.3% 100%

สกิลเสกของ[]

ตารางอัตราการสุ่มของแบบ S นี้นำไปใช้กับสกิลตั้งแคมป์ที่สามารถเสกเสบียง ได้แก่ สกิล Pilfer ของ Grave Robber และสกิล Resupply ของ Antiquarian


Advertisement