Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

ความเครียด (Stress) เป็นการสร้างความเสียหายทางด้านจิตใจแก่เป้าหมาย เมื่อฮีโร่มีความเครียดสูงถึง 100 จะเกิดการวัดความปวดร้าวใจ ถ้าหากผลลัพธ์ออกมาดี ฮีโร่จะอยู่ในสภาวะ "ใจคุณธรรม" ที่ส่งผลดีต่อฮีโร่และเพื่อนร่วมทีม แต่ถ้าหากโชคร้ายได้ผลลัพธ์ด้านลบ ฮีโร่จะตกอยู่ในสภาวะ "ใจร้าว" และส่งผลเสียต่าง ๆ นานาแก่ตนเองและเพื่อนร่วมทีม

ในขณะที่อยู่ในสภาวะใจร้าว หากปล่อยให้ความเครียดสูงถึง 200 โดยที่พลังชีวิตยังเหลือมากกว่า 0 ฮีโร่จะเกิดอาการหัวใจวาย ซึ่งส่งผลให้พลังชีวิตของฮีโร่ลดเหลือ 0 ทันทีทำให้ฮีโร่ตกอยู่ในสภาวะปางตาย

กรณีที่ฮีโร่อยู่ในสภาวะใจร้าวร่วมกับสภาวะปางตายพร้อมกัน หากปล่อยให้ระดับความเครียดสูงถึง 200 ฮีโร่จะหัวใจวายตายทันที

Advertisement