Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

Stun มึนงงมึนงง (Stun) เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวในระหว่างการต่อสู้ ฮีโร่ที่มึนงงไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อถึงตาของตัวเอง สภาวะมึนงงเกิดขึ้นนาน 1 ตาต่อการทำให้มึนงง 1 ครั้ง

Advertisement