Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

Trap กับดักกับดัก (Trap) เป็นอุปสรรคตามทางเดินภายในดันเจี้ยน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อฮีโร่ 1 คนในทีมแบบสุ่มในขณะที่เดินผ่านกับดัก

กรณีที่แผนที่แสดงตำแหน่งของกับดักให้เห็น คุณสามารถสั่งให้ฮีโร่คนใดคนหนึ่งในทีมปลดกับดักได้เมื่อเดินทางเข้าไปใกล้ตัวกับดัก ถ้าหากปลดล็อกได้สำเร็จ กับดักจะหายไปและความเครียดของฮีโร่ดังกล่าวจะลดลง 8 หน่วย ถ้าล้มเหลว ฮีโร่ดังกล่าวจะเป็นผู้ที่โดนกับดักทำร้าย

Advertisement