Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

คุณธรรม (Virtue) คือ ผลลัพธ์ด้านบวก (ด้านดี) จากการวัดความปวดร้าวใจ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อฮีโร่มีระดับความเครียดสูงถึง 100

เมื่อฮีโร่ที่มีความเครียดถึง 100 เกิดคุณธรรมขึ้นมา เพื่อนร่วมทีมจะได้รับการลดความเครียดลงเล็กน้อย ส่วนฮีโร่ดังกล่าวจะลดระดับความเครียดของตนเองลงเหลือ 45 และอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า "ใจคุณธรรม" (Virtuous) โดยสุ่มรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากทั้งหมด 5 รูปแบบ

ขณะที่ฮีโร่อยู่ในสภาวะคุณธรรม ระดับความเครียดของฮีโร่ยังเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามปกติ ถ้าหากระดับความเครียดสูงขึ้นจนถึง 200 สภาวะคุณธรรมของฮีโร่จะหายไปพร้อมกับการปรับระดับความเครียดของฮีโร่เหลือ 0 และกลับสู่สภาวะปกติ

สภาวะใจคุณธรรม[]

สภาวะคุณธรรมมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ขณะที่ฮีโร่อยู่ในสภาวะใจคุณธรรมจะได้รับผลของสภาวะตลอดเวลา และขณะต่อสู้มีโอกาสสุ่มกระทำบางสิ่งบางอย่างเองโดยอัตโนมัติ (Act-outs) ดังนี้

ใจคุณธรรม
Virtuous
ผลของสภาวะ การกระทำที่อาจเกิดขึ้นเอง
โอกาส รายละเอียด
Stalwart
ทรหด
+15% PROT +8% ต้าน ท่าสังหาร 25% ตนเอง: Stress Heal ลดความเครียด ลดเครียด -15
Courageous
กล้าหาญ
-33% เครียด +2 SPD 25% เพื่อน 1-3 คน: Stress Heal ลดความเครียด ลดเครียด -4
Focused
รวบรวมสมาธิ
+10 ACC +8% CRIT 25% เพื่อน 1 คน: Buff บัฟ +10 ACC +10% CRIT
Powerful
ทรงพลัง
+25% DMG 25% เพื่อน 1-3 คน: Buff บัฟ +15% DMG
Advertisement